Z MIKROREGIONU

UŽITEČNÉ ODKAZYMIKROREGION NA FB

PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTů V PODHOSTÝNSKÉM MIKROREGIONU OD R. 2000Podhostýnsko-aktualityRozhledna Kelčský Javorník
Místo:Při vrcholu Kelčského Javorníka na území obce Rajnochovice v nadmořské výšce 865 m. n. m.Rok:2015
Popis:Výstavba Rozhledny Kelčský Javorník – konstrukce kombinace modřínových lepených profilů a žárově zinkované oceli.
Žadatel:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
10 494
Poskytovatel dotace:ROP Střední Morava Dotace:
(tis. KČ)
8 919


Podhostýnsko-aktualityDrobná architektura Podhostýnského mikroregionu
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:2000-2001
Popis:Zmapování objektů drobné architektury Podhostýnského mikroregionu a postupná rekonstrukce vybraných objektů
Žadatel:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
535
Poskytovatel dotace:MMR ČR - Program obnovy vesnice DT 7 Dotace:
(tis. KČ)
300


Podhostýnsko-aktualityMultifunkční regionální datová síť
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:2000-2001
Popis:Internetizace venkovského regionu - připojení 15 obecních úřadů a veřejných budov v obcích Podhostýnského mikroregionu do státního informačního systému
Žadatel:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
823
Poskytovatel dotace:MMR ČR - Program obnovy vesnice DT 7 Dotace:
(tis. KČ)
400


Podhostýnsko-aktualityStanovení a označení cyklistických tras Podhostýnského mikroregionu
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:2000-2001
Popis:Vyznačení a označní sítě regionálních cyklotras Hostýnských vrchů a Podhostýnska, instalace panoramatických map s cyklostezkami a vydání cyklomap, rekonstrukce cyklostezky v Bystřici pod Hostýnem
Žadatel:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
1 260
Poskytovatel dotace:MMR ČR - Program obnovy vesnice DT 7 Dotace:
(tis. KČ)
600


Podhostýnsko-aktualityStudie odkanalizování Podhostýnska
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:2001
Popis:Vytvoření projektové studie jako podklad pro řešení problematiky odkanalizování regionu Podhostýnsko
Žadatel:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
300
Poskytovatel dotace:MMR ČR - Program obnovy vesnice DT 7 Dotace:
(tis. KČ)
100


Podhostýnsko-aktualityÚzemní energetická koncepce
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:2004
Popis:Zmapování a anylýza současného využívání jednotlivých druhů energií v regionu Podhostýnsko, návrh na využití obnovitelných zdrojů energie ve výhledu
Žadatel:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
290
Poskytovatel dotace:ČEA – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Dotace:
(tis. KČ)
130


Podhostýnsko-aktualityLávka pro pěší ve Chvalčově
Místo:ChvalčovRok:2005
Popis:Výstavba nové lávky pro pěší přes říčku Bystřičku s cílem zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu pro návštěvníky Hostýnských vrchů
Žadatel:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
1 300
Poskytovatel dotace:Zlínský kraj – Podprogram na podporu obnovy venkova Dotace:
(tis. KČ)
519


Podhostýnsko-aktualityKomunální technika pro údržbu obcí
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:2006
Popis:Nákup chybějící komunální techniky pro letní i zimní údržbu obcí regionu Podhostýnsko, zejména pak rekreačních oblatí Rusava a Rajnochovice
Žadatel:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
1 200
Poskytovatel dotace:Zlínský kraj – Podprogram na podporu obnovy venkova Dotace:
(tis. KČ)
600
PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH BEZ DOTAČNÍCH TITULŮPodhostýnsko-aktualityStudie cyklistická doprava a cykloturistika v Podhostýnském mikroregionu
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:2007
Popis:Předmětem projektu bylo vypracování studie, která posuzuje stávající a navrhuje nové cyklostezky a cyklotrasy mezi obcemi PMR s návazností na okolní obce jiných mikroregionů.
Nositel projektu:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
128


Podhostýnsko-aktualityInformační tabule v obcích Podhostýnského mikroregionu
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:2008
Popis:Předmětem projektu bylo vytvoření informačních tabulí a orientačních map v obcích mikroregionu, které slouží cykloturistům k lepší orientaci po cyklistických trasách Podhostýnska.
Nositel projektu:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
190


Podhostýnsko-aktualityPohlednice Podhostýnského mikroregionu
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:2008
Popis:Předmětem projektu bylo vytvoření pohlednic Podhostýnského mikroregionu, které slouží k propagaci a zviditelnění existence Podhostýnského mikroregionu.
Nositel projektu:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
17


Podhostýnsko-aktualityLeták „Pěšky na kole“
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:2008
Popis:Předmětem projektu bylo vytvoření propagačního letáku s názvem „Podhostýnský mikroregion pěšky na kole“. Na přední straně letáku je vytištěna mapa Podhostýnského mikroregionu, kde jsou vyznačeny dálkové cyklotrasy, značené turistické trasy a značky různých turistických zajímavostí. Zadní strana letáku obsahuje kontakty na jednotlivé členské obce mikroregionu.
Nositel projektu:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
32


Podhostýnsko-aktualityKalendář kulturních a sportovních akcí v Podhostýnském mikroregionu
Místo:Podhostýnský mikroregionRok:každoročně
Popis:Předmětem projektu je vytvoření letáku s přehledem kulturních a sportovních akcí v Podhostýnském mikroregionu.
Nositel projektu:Podhostýnský mikroregionNáklady:
(tis. KČ)
cca 3


květen - 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zbyšek

DNES AKCE

ROZHLEDNA NA FBPLAKÁTY AKCÍ

55555555_aktivity.jpg
55555555_kino.jpg
55555555_kino2.jpg
99999999_tdosp.jpg


KONTAKTNÍ INFORMACE
Dobrovolný svazek obcí
Podhostýnský mikroregion
Fryčajova 888
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 69649740, DS: kca3jsx
e-mail: mikroregion@podhostynsko.cz

Poslední aktualizace: 14.3.2019
UŽITEČNÉ ODKAZY
PARTNERSKÉ MIKROREGIONY


TOPlist
powered by: Hobby-Web .